พศ.ยัน วัดติดป้ายงานบุญ-ทอดกฐินได้ แต่ห้ามโฆษณาวัตถุมงคล