กรมชลฯแจงข่าวระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเข้ากทม.ไม่เป็นความจริง