พล.อ.ธนะศักดิ์ เตรียมตรวจเยี่ยมพระเมรุมาศสร้างแล้วเสร็จ