ชาวบ้านเครียด ลักลอบเจาะคันกั้นน้ำชลประทาน เกือบทะลักท่วมเขตเมือง