สวยสะพรั่ง! ท่องเที่ยว "ดอกเมย์เมียว" บานที่เมืองปาย

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ชมความสวยงามของดอกไม้ที่เชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยได้ยิน นั่นคือดอกเมย์เมียว อยู่ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ขณะนี้กำลังจัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญากลุ่มชาติพันธ์ และการท่องเที่ยวดอกเมย์เมียวบาน

TOP ประเด็นร้อน