คาดประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ 2-30 พ.ย.มากถึง 3 ล้านคน