เรียนรู้พระราชกรณียกิจ "พ่อหลวง ร.9" ผ่าน นิทรรศการพระเมรุมาศ

VIEW 199