งบเครื่องมือแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ขอ 170 ล้านบาท ได้ 30 ล้านบาท