สัตว์เลี้ยงแสนรัก พาหะโรคติดต่อสัตว์สู่คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ปัจจุบันผู้คนในสังคมเมืองมักมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนมากขึ้น รวมถึง การเดินทางข้ามทวีปที่มีมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเร่งการเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะปัญหาของโรคที่นำโดยพาหะในสัตว์เลี้ยงนั้น มีแนวโน้มที่จะคุกคามประชากรสัตว์เลี้ยงทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ โรคจากสัตว์สู่คน สามารถบั่นทอนสุขภาพ บางรายอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยสัตว์ทุกชนิดสามารถเป็นพาหะแพร่กระจายโรคสู่มนุษย์ได้ แต่สัตว์ที่มีแนวโน้มเสี่ยงสูงมากกว่าก็คือ สัตว์เลี้ยงที่อยู่นอกบ้าน สัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับวัคซีน สัตว์เลี้ยงที่ไม่

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน