ราคายางตกต่ำ ขอ “นายกฯ” เลือก จะปลดผู้ว่าการยางหรือผู้นำชาวสวนยาง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
วันนี้มีการประชุมของสภาเครือข่ายยางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย หรือ สยยท. ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อล่ารายชื่อขอให้ปลดผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย เพราะมองว่าบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพเป็นต้นเหตุให้ราคายางตกต่ำ แต่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยังยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยอ้างว่า ราคายางตกต่ำเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน