สถานการณ์ภัยแล้งภาคเหนือ

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


หลายจังหวัดในภาคเหนือยังประสบปัญหาภัยแล้งขยายวงกว้างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่จังหวัดนครสวรรค์บ่อน้ำสาธารณะในตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์แห้งขอด กรรมการหมู่บ้านจึงให้ชาวบ้านเข้าไปจับปลาได้แต่ต้องเสียเงินคนละ 150 บาทเพื่อนำไปพัฒนาแหล่งน้ำ

TOP ประเด็นร้อน