เกาะเต่า คลื่นลมทะเลเริ่มอ่อนกำลัง เรือเล็กเริ่มออกจากฝั่ง