อ.ทับสะแก น้ำลดลงแล้ว เร่งซ่อมสะพานหนองหญ้าปล้องชำรุด