เริ่มแจก "โปสการ์ดที่ระลึก 9 แบบ" ให้ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ