โรงเรียนอนุบาลจำยอมติวเด็กสอบ ป.1 เพราะผู้ปกครองคาดหวัง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
จากข้อเสนอคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ที่ขอให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พิจารณาการยกเลิกสอบแข่งขันเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพราะอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมอง เมื่อสำรวจการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล พบว่า ต้องแบ่งเวลาทำกิจกรรมมาสอนหลักสูตรวิชาการให้กับเด็กเพื่อเตรียมสอบตามที่ผู้ปกครองต้องการ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน