เจาะลึกระบบการศึกษาเยอรมนี "โรงเรียนมัธยม EHBC "


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เยอรมนีคือหนึ่งในประเทศก้าวหน้าในหลายๆด้าน หนึ่งในนั้นคือด้านการศึกษา นอกจากตัวระบบที่ได้มาตรฐานและแข็งแกร่งแล้ว ยังเปิดกว้างและยืดหยุ่นพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่ถาโถมเข้ามาอีกด้วย

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน