เฟซบุ๊ก-ไอจี กระตุ้น "คนกรุง" เที่ยวไทยปลายปีเงินสะพัด 4.6 หมื่นลบ.