ไม่พบป้ายกำกับความเร็ว บริเวณรถตู้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นประสบอุบัติเหตุ

VIEW 210