จริงหรือไม่? อาหารตกพื้น 5 วินาที เชื้อโรคยังไม่เห็น