กระทิงวังน้ำเขียว ถูกยิงตายอีก 2 ตัว พบหนึ่งตัวถูกแล่เนื้อ