แผ่นดินไหว 7.3 อิรัก-อิหร่าน ตายทะลุ 300 ราย

VIEW 465