"การบินกรุงเทพ" แจงเช่าที่ดินราชพัสดุสนามบินสมุยตามขั้นตอน