เปิดขั้นตอนผ่าศพ ชันสูตร หาสาเหตุการตาย "นักเรียนเตรียมทหาร"