หัวหน้า คสช. ดันอธิบดีกรมชลฯ นั่ง ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำฯ