รฟม. แจงทดลองถอดที่นั่งรถไฟฟ้าแค่ 1 ขบวน คาดสรุปผลสิ้นเดือนนี้