จีพีเอสชี้ความเร็วรถตู้ ย่างสดแรงงาน 14 ศพ ผิดปกติ