ผู้ต้องหายิง “น้องปอนด์” จนพิการ มอบตัว อ้างลั่นไกเพราะป้องกันตัว