ผู้ป่วยแห่ลงบันทึกประจำวัน เตรียมรับยาหมอแสงคืนนี้