“ทรัมป์” ยันอดีตคนใกล้ชิดติดต่อรัสเซีย ไม่ผิดกฎหมาย