หวิดวอดทั้งหลัง ไฟฟ้าลัดวงจรเครื่องซักผ้า เพื่อนบ้านเห็นช่วยกันดับทัน