กรมควบคุมโรค สั่งระงับวัคซีนไข้เลือดออก หลังมีรายงานพบผลข้างเคียง