รถแดงเชียงใหม่ไหลทับร้านค้า-นักท่องเที่ยวเสียชีวิต 2 คน

VIEW 368