น้องพั้นซ์เด็กหญิงพิการทางสายตา ผู้มีพ่อ 2 คน เป็นแรงผลักดันชีวิต