“ประวิตร”ปัดตอบที่มา “แหวนเพชร-นาฬิกาหรู”ขอแจงป.ป.ช.