ดร.ธรณ์ชี้ฉลามไทยจะสูญพันธุ์ภายใน 10 ปี หากยังไม่หยุดบริโภค