10 ธันวาคม “วันรัฐธรรมนูญ” รำลึกรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย