ชาวลาดกระบังขึ้นป้ายร้องนายกฯ หลังรถบรรทุกวิ่งจนบ้านทรุด