ครูปรีชาท้า “ร.ต.ท.จรูญ” เข้าเครื่องจับเท็จ พิสูจน์หวย 30 ล้าน