ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไทยด้วยเครื่อง “Speed Gun”

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ประเทศไทยยังประสบปัญหาการควบคุมและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็ว พร้อมกับการตั้งเรื่องจัดจ้างซื้อเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เกิดการชะงักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยยังคงไม่บรรลุผลการควบคุมและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ขับขี่รถด้วยความเร็วได้

TOP ประเด็นร้อน