ผู้ค้าประตูน้ำรวมตัวประท้วงเจ้าหน้าที่รัฐ วอนอย่าไล่ออกจากพื้นที่ทำกิน