ทหารเกาหลีใต้-สหรัฐฯ ร่วมฝึกซ้อมท่ามกลางอากาศหนาวจัด