“ฟูจิโมริ” อดีตผู้นำเปรูได้รับอภัยโทษ เหตุป่วยร้ายแรง