อดีตผู้นำเปรูได้รับอภัยโทษ ขอความเห็นใจหลังถูกประท้วงต้าน