สนามบินเชียงใหม่ยกเลิก 35 เที่ยวบินวันสิ้นปีเลี่ยงปล่อยโคมลอย