เนปาลห้ามปีนยอดเขาเอเวอเรสต์คนเดียว

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ทางการเนปาลออกกฎห้ามนักท่องเที่ยวปีนยอดเขาเอเวอร์เรสต์เพียงลำพังแบบไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อความปลอดภัยและลดอัตราการเสียชีวิตจากกิจกรรมดังกล่าว

TOP ประเด็นร้อน