“อนุพงษ์”เผยคุณสมบัตินักการเมืองท้องถิ่นบางตำแหน่ง เท่า ส.ส.