แพทย์ชี้อาการไบโพลาร์ ปกติพบร่วมกับการติดสุราและยาเสพติด