เตรียมพัฒนา "ท่าอากาศยานเชียงใหม่" รองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัว ของผู้ใช้บริการ และสายการบิน


น.อ. สมัย จันทร รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 6 ท่าอากาศยานภูมิภาคของ ทอท.ที่มีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ที่มีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี ซึ่งทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องมีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้คุณภาพการให้บริการในระดับสากล และมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) รวมทั้งมุ่งมั่นที่พัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้านภายใต้แนวคิดการเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา(Gateway to Lanna Heritage) อีกด้วย โดยมีเป้าหมายเป็น 1 ใน 25 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการที่ดีที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก


ในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการ ได้แก่ การขยายลานจอดอากาศยานขนาดใหญ่จำนวน 1 หลุมจอด หรือหลุมจอดอากาศยานขนาดเล็ก 3 หลุมจอด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งแผนระยะสั้นที่อยู่ระหว่างการออกแบบ และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2558 ประกอบด้วย การขยายห้องผู้โดยสารขาออกในประเทศ ประมาณ 400 ตารางเมตร และขยายห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ประมาณ 350 ตารางเมตร


ส่วนแผนระยะกลาง อยู่ระหว่างการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559 ประกอบด้วย การขยายห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ประมาณ 1,600 ตารางเมตร ,การปรับปรุง Bus Gate และสายพานลำเลียงกระเป๋า 1 สายพาน,การขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประมาณ 20,000 ตารางเมตร พร้อมสายพายลำเลียงกระเป๋า 2-3 สายพาน และสะพานเทียบอากาศยาน 2 สะพาน ตลอดจนงานก่อสร้างพื้นที่ลานจอดรถยนต์ 320 คัน ที่อยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558


ด้าน น.อ.วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยผลการดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2557 ว่ามีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,228.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2556 โดยมีกำไรสุทธิ 487.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 81 โดยเป็นรายได้จากการบินร้อยละ 76 และอีกร้อยละ 24 เป็นรายได้จากการประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้การให้บริการขนส่งทางอากาศในปี 2557 มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 52,642 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 21 โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 44 มีจำนวนผู้โดยสาร 6.63 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 21 เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 59

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ