ชั่งน้ำหนักความเป็นได้ 2 พรรคใหญ่จับมือ เมื่อ “ประยุทธ์” เหยียบสนามการเมือง