เมืองตรังนำ "สาหร่ายพวงองุ่น" ทำผลิตภัณฑ์ความงามขาย